آتلیه

آتلیه

آتلیه

آتلیه

آتلیه یا atelier واژه ای فرانسوی به معنای استودیو یا کارگاه است و در زبان انگلیسی برای نام گذاری کارگاه ها  و استودیوهای شخصی استفاده می شود . که در آن یک هنرمند حرفه ای  ( که صاحب آن کارگاه است ) به کمک استادکاران و هنر آموزان آن هنر (مجسمه سازی ٬ طراحی و ...) سعی در خلق یک اثر هنری می کنند . برای خلق کنندگان هنرمندی که در اروپا می زیستند از قرون وسطی تا قرن نوزدهم این تمرین ها در آتلیه ها انجام می گرفت و در واقع باب روز بود. در اروپای آن زمان این مدل از تعلیم و کار برای هنرهای انتزاعی مخصوص گروه ها و صنوف محلی بود که از انجمن نقاشان سنت لوک بودند و برخی انجمن های دیگر از صنایع و هنرهای دیگر. کار آموزان معمولا جوان انتخاب می شدند و وظایف و مسئولیت هایشان در ابتدا سبک و ساده بود که پس از چندین سال تمرین ٬ زمانی که مهارتی کسب می کردند به آنها مردان سفر journey men  می گفتند و در نهایت هرکدام استاد می شدند. این سیستم تعلیم و تربیت به تدریج با کاهش قدرت انجمن ها و صنوف کمرنگ شد و دانشگاه ها و متد آموزشی از این جنس محبوب شدند . با این حال برخی از هنزمندان حرفه ای همچنان از هنزجویان و کارآموزان استفاده کردند و شیوه های قدیمی تدریس در آتلیه  را تا الان زنده نگه داشتند. در هنر ٬ آتلیه شامل یک استاد کار هنرمند است که معمولا یک نقاش حرفه ای یا یک عکاس حرفه ای است که با تعداد کمی از دانش آموزان سر و کله می زند و سعی می کنند به آنها هنرهای مربوطه را یاد دهد. همچنین کلمه ی آتلیه در بسیاری از جهات ٬ معانی متفاوتی نیز به خود گرفته به شکلی که در آمریکای شمالی و اروپای غربی به مکان هایی اشاره دارد که در آنها (اکثرا خانم ها) خیاطی ٬ طراحی لباس و ... را یاد می گیرند. متد های تدریس شده در این مکان به شیوه های مختلقی بوده و تکنیک ها و مهارت های منحصر به فردی که در آتلیه ها معرفی می شد ٬ خلاقیت را در بین هنرجویان ایجاد می کرد. و موجی از هنرمندان خلاق و نوظهور را به دنیا معرفی کرد.