ترفند عکاسی مدلینگ

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴

ترفندهایی دیگر در عکاسی مدلینگ

ترفندهایی دیگر در عکاسی مدلینگ در ادامه نکات گفته شده درباره ی عکاسی مدلینگ و ترفندهایش ، این چند نکته از قلم افتاده بود که به […]
شهریور ۸, ۱۳۹۴

ترفند های عکاسی مدلینگ

ترفند های عکاسی مدلینگ عکاسی از اشخاص اغلب نیازمند مجموعه متفاوتی از ترفندها به نسبت عکاسی از مناظر یا اشیا ایستا است. به عنوان کسی که شخصا […]