عمق میدان

خرداد ۲۹, ۱۳۹۴

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو عکاسی ماکرو به از نوعی عکاسی گفته می شد که در آن تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شان، با نسبتی بزرگتر از ۱:۱ […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۴

عمق میدان

عمق میدان همانطور که می‌دانید عمق میدان به محدوده درست فوکوس شده تصویر گفته می شود. عمق میدان بیشتر تحت تاثیر دیافراگم لنز می‌باشد. دیافراگم کوچک […]