عکس

خرداد ۹, ۱۳۹۴

عکاسی از آب جاری و روان

تا آنجا که به عکاسی مربوط می شود اگر در کمترین زمان ممکن تصویر ثبت شود بهترین عکس خلق خواهد شداين حرف در بسیاری موارد صحیح […]
خرداد ۹, ۱۳۹۴

سبک عکسبرداری ماکرو

در عکاسی ماکروی واقعی باید فاصله بین لنز تا صفحه تصویر از فاصله لنز تا سوژه بیشتر باشد. در دوربین های فیلمی عکاسی ماکرو نیاز به […]