نکات عکاسی مدلینگ

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴

ترفندهایی دیگر در عکاسی مدلینگ

ترفندهایی دیگر در عکاسی مدلینگ در ادامه نکات گفته شده درباره ی عکاسی مدلینگ و ترفندهایش ، این چند نکته از قلم افتاده بود که به […]
شهریور ۸, ۱۳۹۴

ترفند های عکاسی مدلینگ

ترفند های عکاسی مدلینگ عکاسی از اشخاص اغلب نیازمند مجموعه متفاوتی از ترفندها به نسبت عکاسی از مناظر یا اشیا ایستا است. به عنوان کسی که شخصا […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۴

نکات کلی برای ژست گرفتن مدل ها در عکاسی مدلینگ

نکات کلی برای ژست گرفتن مدل ها در عکاسی مدلینگ در عکاسی مدلینگ گفته می شود (( زن بدون انحنا مثل شلوار جین بدون جیب است)) […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۴

دو نکته اساسی در شروع عکاسی مدلینگ

دو نکته اساسی در شروع عکاسی مدلینگ اگر قصد عکاسی مدلینگ را دارید این دو نکته اساسی در شروع عکاسی مدلینگ ممکن است مفید برایتان باشد […]